ڤڠنلن #1 - فري ڤيزا سرۏر !! لا

ڤڠنلن #1 - FREE PIZZA SERVER !!


اندا بوليه باچ سجاره ريڠكس تنتڠ باڬايمانا ساي تاهو Minetest د سيني.

ڤد 17 نوۏيمبر 2016 لبيه كورڠ 5 ڤاڬي، ممندڠكن ساي اد اينترنيت تيليفون يڠ بارو يڠ لبيه موره دان عشارت لبيه كوات، ساي چوبا اونتوق ماءين Minetest دالم ڤماين چمڤوران (multiplayer) اونتوق كالي ڤرتام، دان ڤلاين (سرۏر) ڤرتام يڠ ساي ماسوق اياله FREE PIZZA SERVER!! (ڤلاين ڤيزا ڤرچوما!!). د سيني، ساي اكن منوليس ببراڤ معلومت عموم دان معلومت تمبهن سچارا سديكيت تنتڠ ڤلاين اين.

كناڤ يڠ اين دولو؟
ساي ماسوق سيتو دولو دسببكن نامڽ... ڤيزا ساڠت مهل دالم دنيا ڽات دان هاڽ دماكن اونتوق وقتو ترتنتو، موڠكين دالم سكالي ستياڤ دوا بولن ملاءينكن اورڠ كاي يڠ ممڤو اونتوق ماكن ستياڤ هاري، جادي ساي مشكيل اڤ يڠ ترجادي كالاو ڤيزا ايت ڤرچوما والاوڤون اياڽ چوما ڤرماءينن، جادي ساي ڤون ماسوقله اونتوق مليهت سكليليڠ دالم ڤلاين ترسبوت.

اينفو سڬرا ﴿دسونتيڠ سمولا ڤد اڤريل 2017﴾
FREE PIZZA SERVER !! اد ڤڠنلن ريڠكس دالم بهاس ايڠڬريس دكت لامن ويب ڤميليكڽ د سيني. ڤد اساسڽ، ڤلاين اين مڠڬوناكن سمولا ڤلاين لاما يڠ تله دبرهنتيكن برنام FREE PIZZA SERVER (تنڤا تندا سرو) دڠن دنيا يڠ بارو دان مودس يڠ دكمسكيني. دنيا لاما ماسيه اد ملالوءي ڤلاين يڠ بربيذا برنام Free PIZZA. فورومڽ اد د سيني دان فوروم اونتوق ڤلاين لاما ڤولا د سيني.

كاوسن ڤرمولأن، دان ڤاڤن ڤراتورن
ڤاڤن نوتيس لاين تق جاوه دري كاوسن ڤرمولأن
وه... باڽقڽ مودس يڠ دڤاسڠكن! xD
موڠكين ساي ڤاتوت تونتون سالورن ايت ننتي...
كاوسن ڤرمولأن (spawn) ساڠتله كتيڠڬالن (lag), تاڤي ساي راس بندا تو ڤركارا بياسا سبب ساي ماءين ڤاكاي تيليفون دان بوكنڽ تبليت اتاو كومڤوتر. ساي ڤرڬي ملومبوڠ باهن-باهن سبب ساي نق بينا رومه، تاڤي ساي تق جومڤا كاوسن لاڤڠ اونتوق بينا رومه دان كلوار دري ڤلاين اين ستله ببراڤ جم منچاري كاوسن لاڤڠ. تتاڤي، ڤيزاڽ ساڠت سداڤ. D:

Comments